Over ons

Over ons

In 2005 werd Stichting De Maretak Veluwe opgericht.

De Maretak is er voor iedereen die kanker heeft of heeft gehad en hun naasten.

Kanker heb je niet alleen; kanker raakt alle aspecten van je leven en daarmee ook de mensen in jouw omgeving. Het is dan belangrijk dat je ergens naartoe kunt waar je mensen ontmoet die je begrijpen. Een plek waar je, los van alle medische ballast, tot rust kunt komen of juist iets actiefs kunt doen. Zo’n plek wil Stichting De Maretak bieden. Een plek ook waar je jezelf kunt zijn en niemand iets hoeft uit te leggen.

De Maretak ontleent haar naam aan de geneeskrachtige plant maretak.

De maretak kent vele legendarische en magische toepassingen. Deze waren al zeer doeltreffend in andere tijden, maar tegenwoordig draait het in de geneeskunde vooral om wetenschappelijk verkregen resultaten. Er zijn inmiddels honderden wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de combinatie van maretak en chemokuur of bestraling en deze wijzen uit dat maretak inderdaad de genezing van kanker bevordert. Het doodt kankercellen en reguleert het immuunsysteem in de mens.

Ons doel


De doelstelling van De Maretak is:
het aanbieden van een steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten.

De Maretak reikt mogelijkheden aan om een weg te vinden in het verwerkingsproces. Dat doen we bijvoorbeeld via het geven van voorlichting, het leggen van onderlinge contacten en het aanbieden van activiteiten.

Geschiedenis


Vanuit een bepaalde behoefte nam in september 2003 een aantal personen initiatief om iets op te richten voor mensen die te maken hebben met kanker. Deze personen waren Frans Molemaker, Marianne Buitelaar, Mariette van Nieuwenhuijze en Mieke van Rinsum. Twee jaar later, op 15 december 2005, werden de statuten van Stichting de Maretak Veluwe getekend bij notaris Wemes in Harderwijk. De eerste jaren zijn gebruikt om plannen te ontwikkelen, sponsoring te verkrijgen, een folder te maken, contacten te leggen en een onderkomen te vinden.
Meer informatie

In 2008 heeft de Rotary Harderwijk een bedrag aan de stichting geschonken en op 8 november 2008 werd in Zorgcentrum De Aanleg een “Maretakdag” georganiseerd. Vanaf die datum werd een keer per week een inloopmiddag gehouden in De Aanleg. Hier werden diverse workshops aangeboden en kon men binnen lopen voor een kopje koffie of thee.

In januari 2010 bestaan er twee zwemgroepen Verder in Balans; een in Ermelo en een in Harderwijk. Er bestond al een zwemgroep in Ermelo, ontstaan na Herstel en Balans. Deze is toen onder de stichting gaan vallen. In september 2011 is het koor Zingen voor je Leven Harderwijk opgericht. De eerste anderhalf jaar is er gerepeteerd in de Catharinakerk in Harderwijk. Het koor is aangesloten bij de landelijke stichting Kanker in Beeld. Momenteel zijn er 31 koren in het land. De koren nemen ook deel aan landelijke activiteiten, zoals de jaarlijkse landelijke korendag en er waren gezamenlijke optredens in Carré in 2012 en in het Concertgebouw in 2016.

Vanaf februari 2013 is er een inloophuis in het gebouw De Tinne gerealiseerd, genaamd De Tuinkamer. Hier worden nog steeds diverse workshops gegeven (bloemschikken, oliepastel, schilderen, schrijven e.d.) en de koor repetities vinden er plaats. De stichting had vanaf toen drie sectoren: inloophuis De Tuinkamer, Kanker in Beeld Veluwe en Verder in Balans Veluwe. In de loop der tijd werd een nieuw bestuur gevormd door Erik Blokker (voorzitter), Fija van Kesteren (secretaris), Kees Berghout (penningmeester) en Theo Wijnsma (publiciteit).

Door de terugloop van het aantal bezoekers en de financiële positie werd in juli 2017 besloten verschillende activiteiten onder te brengen bij ZorgDat. Het voortbestaan van de stichting was onzeker. Begin oktober 2017 gaf het zittende bestuur aan terug te willen treden. Mieke van Rinsum nam opnieuw het initiatief en benaderde een aantal mensen om samen De Maretak nieuw leven in te blazen. Op 24 oktober droeg het oude bestuur de taken over aan het nieuwe bestuur, bestaande uit Mieke van Rinsum, Willemien Schmal, Daisy Vliegenthart, Peter Peeters en Ank Bos. Op 1 januari 2019 namen we afscheid van Mieke van Rinsum en Willemien Schmal. Nieuw in het bestuur namen plaats Adriaan van Lent en Annie Terpstra-van Oort.

Bestuur


Het bestuur van de Maretak maakt het beleid van de stichting. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het toezicht op de uitvoering. Het bestuur van de stichting stelt een strategie en een beleidsplan op. De leden komen regelmatig bij elkaar om beleidszaken te bespreken, lopende zaken te monitoren en nieuwe ideeën op de agenda te zetten.

Cora Schuttelaar
Cora Schuttelaar
Bestuurslid
Mijn naam is Cora Schuttelaar en ik hou me bezig met de externe communicatie van De Maretak.
Annie Terpstra
Annie Terpstra
Bestuurslid
Mijn naam is Annie Terpstra, ik ben sinds 2019 betrokken bij De Maretak als bestuurslid.
Adriaan van Lent
Adriaan van Lent
Webmaster
Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe waardevol het inloophuis ook voor jonge mensen kan zijn. Ik zet me daarom sinds eind 2018 vooral in voor de online zichtbaarheid en uitstraling van De Maretak.
Daisy Vliegenthart
Daisy Vliegenthart
Voorzitter
Mijn naam is Daisy Vliegenthart en ik ben sinds 2017 voorzitter van De Maretak. Met het nieuwe team proberen we de stichting weer op de kaart te zetten.
Ank Bos
Ank Bos
Secretaris
Mijn naam is Ank Bos en ik ben sinds eind 2017 jaar de secretaris van De Maretak. Dat doe ik met veel plezier, samen met een fijn team.
Peter Peeters
Peter Peeters
Penningmeester
Mijn naam is Peter Peeters en ik heb de verantwoording voor de financiële zaken van De Maretak.

Adviesraad


Onze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende aandachtsgebieden. Zij kijken kritisch mee met het bestuur van de stichting en geven hen gevraagd en ongevraagd advies. Onze adviesraad wordt gevormd door:

  • Evelien van Zandbergen – Gardenbroek
  • Han Werner
  • Jan van Walsem
  • Harm Jan van Schaik, sinds 11 januari 2013 burgemeester van Harderwijk
  • Huib van der Burg, geestelijk verzorger van ziekenhuis St. Jansdal
  • Peter Verbaan, sinds 2009 predikant van de Oude Kerk te Ermelo

Ambassadeur

“Nadat ik voor de tweede keer genezen was verklaard, was mijn genezingsproces nog niet klaar. Ik kwam na een zoektocht uit bij de Maretak. Daar vond ik een luisterend oor en kwam ik in contact met lotgenoten.”

Jaarverslagen

In het sociaal jaarverslag kunt u lezen wat ons het afgelopen jaar hebben bezig gehouden
en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Sociaal Jaarverslag 2018