Privacyverklaring van Stichting De Maretak Veluwe

De Maretak Veluwe

‘Centrum voor leven met en na kanker’

Privacyverklaring van Stichting De Maretak Veluwe

Waarom deze privacyverklaring?

Het bestuur hecht veel belang aan uw privacy en wij zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals per 25 mei 2018 voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting De Maretak en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar:

 • deelnemers aan alle Maretak activiteiten bijvoorbeeld

koffie en thee inloop, gespreksgroepje ‘klavertjevier’, vragenuurtje, lezingen, schrijfworkshops, stadswandeling, bezoek aan de natuurtuin, zwemmen, Tai Chi Tao-Qigong, dansen, verwenmomentjes, biljarten, lunch, mindfulness, speksteen bewerken, schilderen, tekenen, creatief met groen, fotografie, hartkussentjes en alle eenmalige activiteiten.

 • vak professionals (bijvoorbeeld sprekers van lezingen, behandelaars verwenmomenten, creatief therapeuten, schrijftrainers en alle andere workshoppers)
 • coördinatoren
 • bestuur Stichting De Maretak Veluwe
 • donateurs en sponsoren
 • online bezoekers van onze website
 • e-mail adressen van ontvangen e-mails op info@demaretakveluwe.nl of aanmelden@demaretakveluwe.nl
 • een aangegane samenwerking.

Stichting De Maretak Veluwe behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en verwerkt gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting De Maretak Veluwe verzamelt relevante persoonsgegevens bij deelname aan onze evenementen en activiteiten, het abonneren op onze nieuwsbrief of het aangaan van een samenwerking. Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie,  en om alle betrokkenen op de hoogte te houden van onze evenementen en activiteiten.

Stichting De Maretak Veluwe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens: zoals door u verstrekte voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.
 • Betalingsgegevens zoals rekeningnummers voor het overmaken, dan wel incasseren van gelden in verband met een financiële afhandeling.
 • Fotomateriaal en beelden (foto en video) van activiteiten.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Stichting De Maretak Veluwe gebruikt de verkregen persoonsgegevens voor onze doelstelling. Bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven / nieuwsflitsen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@demaretakveluwe.nl of afmelden aanklikken onderaan de nieuwsbrief of flits. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Stichting De Maretak Veluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; en/of
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting De Maretak Veluwe neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen via info@demaretakveluwe.nl

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de wijze waarop Stichting De Maretak omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@demaretakveluwe.nl