Verwenmiddag was weer groot succes

Verwenmiddag was weer groot succes

Afgelopen 18 juli was er weer een verwenmiddag. Het was weer een groot succes. Er waren 20 gasten en daarmee zaten helemaal vol. Het was en hele puzzel om voor iedereen twee verwenmomenten in te plannen, maar het is tot tevredenheid van iedereen gelukt.

Het koor Zingen voor je leven zong tijdens de pauze enkele liedjes uit hun repertoire, terwijl de gasten genoten van een drankje en lekkere boerencake van Bakker Wegerif. Om half vier gingen alle gasten weer heel tevreden en ontspannen naar huis.

Wat is het toch fijn dit met elkaar te kunnen doen, want dat is wat de Maretak graag wil. Onze dank gaat ook weer uit naar al onze behandelaars die elke keer weer zich belangeloos inzetten: geweldig!

De volgende verwendag is tijdens de SamenLoop voor Hoop, 20 en 21 september op de Stille wei in Harderwijk. Daarvoor kun je je opgeven als eregast via de website van de samenloop of door het ‘inschrijfformulier eregasten 2019‘ in te vullen en te e-mailen naar eregasten.slhw@outlook.com. Iedereen mag meelopen, maar heb je kanker of gehad dan  is er voor jou een speciaal verwenprogramma.

Op dinsdag 3 september komen we met alle eregasten bij elkaar en vertellen we hoe het programma eruit ziet. Als je je opgeeft krijg je tegen die tijd een uitnodiging.