Schrijven bij de Maretak

Schrijven bij de Maretak

Jeroen Hendriksen heeft in september jl. een lezing gehouden over zijn boek “Rimpelingen”, dat gaat over autobiografisch schrijven.

Na deze inspirerende middag zijn we gestart met, op zes donderdagmiddagen, schrijven aan de hand van de thema’s in dit boek. Acht deelneemsters komen een keer in de veertien dagen bij elkaar in de Roef in Harderwijk om te schrijven. Onderwerpen zijn o.a. ‘het hier en nu’, ‘kwetsbaarheid’, ‘steun en troost’ en ‘veerkracht’. Hanneke Jongeling en Mieke van Rinsum begeleiden deze middagen.

Hieronder enkele ervaringen van de schrijfsters.

“Door de tijd en alle dingen die ik mee maak, hartstocht en pijn, word ik steeds meer echt wie ik ben en echt wie ik wil zijn. Kwetsbaarheid heelt. (Corine)

“Een middagje schrijfkring sla ik nooit over.” (Jos)

“Wat fijn om met elkaar te zijn en de verhalen te horen, te voelen en te doorleven met een lach en een traan. Want jouw verhalen ben ik en mijn verhalen ben jij. Samen zijn we één.” (Ilona)

“Of mijn hoofd vol is, of juist leeg als ik bij de schrijfkring kom, ik zit elke keer al snel als een razende te schrijven. Heerlijk!” (Hetty)

“Ongelooflijk wat er soms zomaar uit mijn pen vloeit.
Het geeft mij steeds meer inzicht/diepgang in mijzelf.
Ook het samen delen is voor mij heel waardevol.
Te ontdekken dat een ieder een opdracht anders interpreteert.
De Schrijfkring, een plek waar ik mijzelf kan en mag zijn.
Zo waardevol, ik ben er erg blij mee.” (Yvon)

Bij voldoende deelname starten we in maart 2021 met een nieuwe serie.

Opgave kan via aanmelden@demaretakveluwe.nl.