Kanker in coronatijd

Kanker in coronatijd

Beste gasten,

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 Nederlanders op een zeker moment mee te maken krijgt. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor kanker in coronatijd. Juist nu is het belangrijk dat we oog blijven houden voor de impact van kanker. En dat mensen met kanker en hun naasten de weg weten te vinden naar coronaproof zorg en ondersteuning.

Helaas kunnen wij in ons eigen Inloophuis vanwege corona geen activiteiten organiseren. Toch hoeft deze dag niet zomaar voorbij te gaan, we  willen jullie er attent op maken dat er online heel veel georganiseerd wordt waar je aan deel kunt nemen. Je kunt je bijvoorbeeld aanmelden om online (via zoom) een lezing bij te wonen of aan een activiteit mee te doen. Kijk op wereldkankerdag.nl of op adamas-inloophuis.nl daar zijn verschillende items te vinden. Hopelijk is er iets bij wat je aanspreekt en waar je graag aan wilt meedoen.

Wil je het ons laten weten als je aan iets hebt deelgenomen? Wellicht kan het ook voor andere gasten waardevol zijn. Dan kunnen wij het op een later tijdstip misschien ook aanbieden.

De coördinatoren Ank, Agnes, Liesbeth en Tineke
wensen jullie 4 februari een inspirerende en hopelijk mooie dag toe.