Klavertje 4

Klavertje 4

Klavertje vier is ontstaan dankzij een onderzoek om jongere mensen te betrekken bij de activiteiten van een inloophuis. Mensen die bij een inloophuis binnenlopen hebben vaak behoefte aan individuele begeleiding, in het inloophuis of thuis. Vanuit deze vraag en behoefte is het dat De Maretak een samenwerking heeft gezocht met Care for Cancer. Naar aanleiding van het onderzoek is er een 1e Klavertje 4 gestart met vier vrouwen. Zij kiezen er voor 1x per maand bij elkaar te komen en te praten over een bepaald thema dat hen bezighoudt.

Veilige plek om verdriet te tonen

Een gast vertelt:

We zijn met z’n vieren, vier vrouwen in dit geval, en we hebben allemaal een ander ziektebeeld, maar ervaren wel veel dezelfde gevoelens en emoties. Bijvoorbeeld toen we hoorden dat we kanker hadden. Wat er dan door je heen gaat!! Toen we dat aan elkaar vertelden was er heel veel herkenning. Hoe je in een achtbaan leeft in het ziekenhuis en ook thuis. Doordat die beleving vergelijkbaar is, hebben we veel raakvakken met elkaar. Het met elkaar in gesprek gaan over de impact van kanker zorgt voor een stukje herkenning en erkenning en dat was super fijn.   

Het doel

Het doel van het inloophuis is dat vrouwen/mannen vrijuit hun gevoelens kunnen delen en herkenning kunnen vinden in de dingen waar ze tegenaan lopen. Thuis is niet altijd de beste setting om het ergens over te hebben, omdat je de ander niet altijd willen belasten met je emoties, vragen, boosheid of verdriet. Bijvoorbeeld wanneer je thuis jonge kinderen hebt, wil je soms wel maar lang niet altijd al je emoties laten zien en erover vertellen.

De kracht van het Inloophuis: herkenning en erkenning

Inmiddels is het Klavertje 4 drie keer bij elkaar geweest, waarbij ook één begeleider en gastvrouw  aansluiten. Tijdens de eerste sessie staat kennismaken voorop, maar de ervaring leert ons dat er vaak veel openheid is. De volgende sessies wordt gekeken waar behoefte aan is. Er zijn zoveel thema’s waarover gesproken kan worden. Bijvoorbeeld, wat heeft kanker voor invloed op je relatie. Hoe ga je om met vermoeidheid of je chemohoofd (vergeetachtigheid). Praten over deze thema’s schept een stukje herkenning en erkenning. Je bent niet de enige met die klachten en of vragen.

Mentale ondersteuning en praktische handvatten

De thema’s zijn een leidraad, uiteindelijk is hetgeen dat de vrouwen of mannen willen bespreken het allerbelangrijkste. Soms heeft bijvoorbeeld iemand een slecht nieuwsgesprek gehad of speelt er iets in de privésfeer. Dan is er alle ruimte om juist daar met elkaar over in gesprek te gaan.’’ De ene keer zijn de handvatten die we meegeven meer psychosociaal van aard, bijvoorbeeld: Hoe praat ik met mijn kinderen over kanker? De andere keer zijn ze weer heel praktisch. Alles wat we doen en bespreken is erop gericht om de cliënten weer wat beter te laten voelen: fysiek en mentaal. Inloophuis De Maretak en Allerzorg Care for Cancer zijn al druk bezig om hun plannen uit te breiden. In september/oktober 2021 willen we starten met een nieuwe groep, een 2e klavertje vier. 

Interesse?

Meld je dan aan en mail naar: aanmelden@demaretakveluwe.nl

Voor meer informatie kun je bellen: 06-41829887.