Vrijwilligers

Samen met onze vrijwilligers

kunnen wij als stichting activiteiten aanbieden en tot steun zijn voor mensen met kanker en hun naasten.


Stichting De Maretak Veluwe wil er voor mensen zijn die kanker hebben of hebben gehad, en hun naasten.  Wij bieden hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om het leven opnieuw vorm te geven en eigen kracht terug te vinden. Dat doen we door het aanbieden van creatieve middagen, thema-ontmoetingen, verwenmiddagen, gespreksgroepen, een luisterend oor en nog veel meer. Voor al deze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers.

Wil je enkele uren per maand je tijd geven aan onze Stichting, en aan mensen met kanker, neem dan contact op met Ank Bos (coördinator vrijwilligers)

06-41430304 of info@demaretakveluwe.nl


Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn er voor de gasten. Zij zijn geen professionele hulp-verleners, maar wel getrainde en betrokken mensen die je op je gemak stellen en een luisterend oor bieden. Zij hebben een gedegen basistraining gevolgd vanuit IPSO. Zij kunnen zich inleven in de ervaringen van de gasten. Met hun warme persoonlijkheid zorgen zij voor een goede sfeer.