Vrijwilligers

Samen met onze vrijwilligers

kunnen wij als stichting activiteiten aanbieden en tot steun zijn voor mensen met kanker en hun naasten.


Stichting De Maretak Veluwe wil er voor mensen zijn die kanker hebben of hebben gehad, en hun naasten.  Wij bieden hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om het leven opnieuw vorm te geven en eigen kracht terug te vinden. Dat doen we door het aanbieden van creatieve middagen, thema-ontmoetingen, verwenmiddagen, gespreksgroepen, een luisterend oor en nog veel meer. Voor al deze activiteiten zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers.

Wil je enkele uren per maand je tijd geven aan onze Stichting, en aan mensen met kanker, dan zijn we op zoek naar jou.

Heb je interesse in één van onderstaande vacatures, neem dan contact op met Ank Bos (coördinator vrijwilligers)

06-41430304 of info@demaretakveluwe.nl


Vacatures

Gastvrouw of -heer

Bij De Maretak werken, op vrijwillige basis, gastvrouwen en -heren. Zij ontvangen onze bezoekers, verrichten kleine huishoudelijke hand- en spandiensten en dragen zorg voor een warm welkom in het inloophuis. Wilt u vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op.

Wat vragen wij:

 • Gastvrouwen en gastheren met een enthousiaste en actieve houding.
 • Een open houding hebben
 • Die goed kunnen luisteren en inspelen op de behoefte van onze gasten
 • Zich betrokken voelen bij de soms moeilijke situatie van gasten
 • Respect en begrip tonen voor de gevoelens en houding van gasten
 • Die samen activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren.

Wat bieden wij:

 • Gezelligheid
 • Samenwerken met een hecht gezellig team
 • Goede begeleiding
 • Intervisie / scholing

Wil je enkele uren per maand je tijd geven aan onze Stichting, en aan mensen met kanker, dan zijn we op zoek naar jou.

Neem dan contact op met Ank Bos (coördinator vrijwilligers)
06-41430304 of info@demaretakveluwe.nl

Voorzitter

Wegens vertrek van de huidige voorzitter is Stichting Maretak Veluwe op zoek naar een nieuwe voorzitter.

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan een toekomstperspectief voor de stichting. Nu de financiën weer op orde zijn, geïnvesteerd is in de vrijwilligers en de activiteiten, is het nu tijd voor de volgende fase. We willen groeien! Meer mensen die bij ons aankloppen, meer vrijwilligers en een passende vaste plek.

Daarvoor hebben we een voorzitter nodig die deze groei wil inzetten.

 • Je hebt  ervaring met het leidinggeven aan een vrijwilligers organisatie

 • Je legt makkelijk contacten binnen buiten de stichting

 • Je hebt een bestuurlijk netwerk in en om Harderwijk

 • Affiniteit met het doel van de stichting

 • Ongeveer 8 uur per week beschikbaar.

Je bent voor stichting maretak het boegbeeld naar buiten. Je zit de bestuursvergaderingen voort. Je motiveert vrijwilligers.

Wat bieden we?

 • Een veelzijdige en uitdagende functie in een dynamische, maatschappelijk betrokken organisatie

 • Een interessante plek om kennis op te doen

 • Een enthousiast team van bestuursleden en vrijwilligers met ervaring

 • Een prachtige mogelijkheid om zelf iets te betekenen voor een ander!

Vrijwilliger hartkussentjes maken

Heb je een naaimachine en ben je bereid een paar uur per maand hartkussentjes te maken met een groepje mensen dan zijn we op zoek naar jou.

Heb je geen naaimachine maar  wil je wel graag helpen vullen, dan kun je je ook melden.

Vele vrouwen met borstkanker maken we blij met onze hartkussentjes.

Aanbieder creatieve workshop

Wij bieden mensen die met kanker te maken hebben gehad hulp bij het zoeken naar mogelijkheden om het leven opnieuw vorm te geven en eigen kracht terug te vinden. Dat doen we door creatieve middagen, thema ontmoetingen, gespreksgroepen, een luisterend oor en nog veel meer. Wij zijn op zoek naar creatieve mensen.

Als je een vak beheerst en daarin enkele workshops wilt geven neem dan contact met ons op.

Belangrijk is:

 • Dat je zelfstandig kunt werken.
 • Goede sociale vaardigheden hebt
 • En goed kunt functioneren in teamverband

Wat bieden wij

 • Samenwerken met een hecht gezellig team
 • Intervisie / scholing
 • Goede begeleiding
Coördinator voor het koor

Het koor zingen voor je leven is een onderdeel van Stichting de Maretak Veluwe. Een stichting die er wil zijn voor mensen zijn die kanker hebben (gehad) en hun naasten.

Wij zijn op zoek naar een assistent coördinator, die elke maand in de oneven weken op maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur de coördinator van het koor wil assisteren.

Wat bieden wij:

 • Gezelligheid
 • Prettige samenwerking
 • Scholing en training

Wat vragen wij:

 • Dat je houdt van zingen en graag iets organiseert.
 • Dat je een luisterend oor hebt en kunt inspelen op de behoefte van gasten
 • Betrokkenheid bij de soms moeilijke situatie van gasten
 • Respect en begrip voor de gevoelens en houding van gasten
 • Samen optredens bedenken, organiseren en uitvoeren.
Vrijwilliger fondsen- en sponsorwerving

Wat we nodig hebben zijn enthousiaste mensen die ons willen helpen, fondsen en sponsoren te werven in de regio.

Wat vragen wij:

 • In overleg met de penningmeester opstellen van een jaarplan en stappenplan voor fondsenwerving.
 • Plannen en uitvoeren van
 • Onderhouden en uitbreiden van de contacten met fondsen, sponsoren en donateurs.
 • Beschikbaarheid in overleg met de penningmeester.

Gevraagde kennis:

 • Relevante opleiding / werkervaring.
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands.
 • Kent de regio goed, heeft contacten en weet deze te gebruiken

Wat bieden wij:

 • Gezelligheid
 • Prettige samenwerking