Scriptie I.M. van Hooff over inloophuizen

Scriptie I.M. van Hooff over inloophuizen

Leven met kanker in de rijpe volwassenheid, de groep mensen in de leeftijd tussen 40 en 60 jaar. Hoe kan een inloophuis daarbij helpen?

In een scriptie voor haar HBO Bachelor heeft I. M. van Hooff in Mei 2020 op verzoek van de Stichting LeMKa Kampen een onderzoek gedaan naar de psychosociale behoeften van 40-60 jarigen die te maken hebben gekregen met kanker om deze groep te kunnen bereiken. Zij
kenmerkt deze groep als mensen in de rijpe volwassenheid. Bij het onderzoek heeft zij ook bezoekers van De Maretak Veluwe geïnterviewd. De volledige scriptie staat bij de beleidsdocumenten op onze website. In dit artikel vatten wij het voor u samen.

Na een uitgebreide literatuurstudie en met de bevindingen van gehouden interviews geeft zij een aantal aanbevelingen om de 40-60 jarigen, die te maken hebben met kanker beter en meer te betrekken.

Imago

Het beeld bestaat dat het in een inloophuis erg emotioneel beladen is en vooral over de ziekte gaat. Het is aan te bevelen om als inloophuis te werken aan een beeld dat meer overeenkomt met de wensen van de beoogde doelgroep. Met een frisse en uitnodigende uitstraling van de organisatie (jongere representatieve vertegenwoordigers) en het gebouw (frisse kleuren aan binnen- en buitenkant, verzorgde en open toegang met planten en bloemen en een modernere inrichting), zou mogelijk meer aansluiting worden gevonden bij de beoogde doelgroep. Duidelijke boodschappen en beelden over wat men kan vinden in het inloophuis (afleiding, gezelligheid en verbondenheid zonder de nadruk op de ziekte) op Social media, in de krant of op aanplakbiljetten, kunnen een eerste aanzet daartoe kunnen zijn.

Gelijkheid

Het is aan te bevelen naast een groep van 60 jaar en ouder, een groep te vormen die qua leeftijd overeenkomt met 40-60 jaar met gastvrouwen die deze leeftijdsgroep vertegenwoordigen, zodat nieuwe bezoekers direct aansluiting en herkenning zullen vinden.

Aanbod

Zowel bezoekers als niet-bezoekers geven aan dat zij in een inloophuis ontspanning en afleiding willen vinden. Activiteiten die de nadruk leggen op gezelligheid, verbondenheid, “het vieren van het leven” en de kracht en mogelijkheden die wél aanwezig zijn, zouden het
uitgangspunt van het aanbod moeten vormen. Ook hier doet het inloophuis er (met het oog op imago) verstandig aan een “te stoffig” aanbod te voorkomen en allereerst in te zetten op “hippe” activiteiten. Voorbeelden zouden kunnen zijn: wandelen, tuinieren, koken of moderne
kunst (dikke dames schilderen, mixed-art).

Programmering

Gezien de belangrijke plaats die werk inneemt in de levensfase 40-60 jaar, is het aan te bevelen om in de programmering van een aanbod voor de beoogde doelgroep rekening te houden met deze factor. Gedoeld wordt dan op tijdstippen van activiteiten die haalbaar zijn
voor werkende mensen met kinderen. Concreet betekent dat dat het aanbod een plaats zal moeten krijgen in de avond of weekenden.