SamenLoop voor Hoop en IPSO-inloophuizen gaan voor betere patiëntondersteuning in de buurt

SamenLoop voor Hoop en IPSO-inloophuizen gaan voor betere patiëntondersteuning in de buurt

SamenLoop voor Hoop en IPSO Inloophuizen zetten zich al jaren in om mensen met kanker door heel Nederland te ondersteunen. Ze werken al samen op SamenLopen door heel Nederland, maar gaan de samenwerking ná het evenement nu ook versterken. Het doel: mensen met of na kanker en hun naasten in de regio nog beter ondersteunen.

In Nederland leven bijna 800.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. 86% van deze mensen ervaart klachten. Een derde geeft aan steun of zorg nodig te hebben om de draad weer op te kunnen pakken. IPSO-inloophuizen bieden via allerlei activiteiten steun aan mensen die kanker hebben (gehad) en aan hun naasten en nabestaanden.

Elkaar versterken

Hiervoor is geld nodig. SamenLoop voor Hoop organiseert door heel Nederland evenementen om geld in te zamelen voor onder andere ondersteuning van mensen met kanker. De SamenLoop-commissies en de IPSO-inloophuizen werken hiervoor samen. Inloophuizen promoten de SamenLoop bijvoorbeeld onder hun bezoekers en bieden patiëntondersteuning op het evenement. SamenLoop biedt inloophuizen een podium en financiële steun om nieuwe patiënten of vrijwilligers te bereiken.

20% van de opbrengst voor patiëntondersteuning

Maar juist ná de SamenLoop is het belangrijk om te blijven investeren in betere patiëntondersteuning in de buurt. Zodat we ook op lange termijn van heel dichtbij écht iets kunnen betekenen voor patiënten en hun naasten. Daarom kunnen inloophuizen 20% van de opbrengst van een SamenLoop in de buurt krijgen om hun ondersteuning aan (ex-)patiënten en hun naasten te kunnen blijven aanbieden of uitbreiden. Met als doel betere kwaliteit van leven met of na kanker. De partijen leggen samen afspraken hierover vast.

Wat is SamenLoop voor Hoop?

SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF Kankerbestrijding voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Tijdens het evenement lopen deelnemers 24 uur in teams. Ze lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ook zamelen deelnemers met verschillende acties geld in voor KWF Kankerbestrijding.

In welke regio’s de SamenLoop wordt georganiseerd is te zien in het overzicht.

(Foto: Suus’ Fotosjop)