Nieuwe website live!

Nieuwe website live!

Op 21 mei 2019 is onze nieuwe website live gegaan. Tijdens de verwenmiddag in ons inloophuis hebben we hier even bij stilgestaan. We zijn blij dat de Roparun dit voor ons heeft willen sponsoren.

De nieuwe website is ook goed te lezen op uw smartphone en we hopen dat informatie nu ook beter te vinden is.

Het beheer van de nieuwe website wordt gedaan door Adriaan van Lent. Frans Molemaker heeft dit stokje aan hem overgedragen. We zijn hem dankbaar voor de jaren die hij zich hiervoor heeft ingezet.