Donateurs

Dankzij onze donateurs

kunnen wij als stichting groeien en beter worden, zodat we meer mensen met kanker en hun naasten tot steun kunnen zijn.


Wij zijn een stichting en hebben geen winstbejag. Iedere euro die de stichting ontvangt wordt besteed voor ondersteuning van De Maretak. Het Inloophuis is voor bezoekers geheel zonder kosten, al vragen we soms een kleine bijdrage in de kosten voor activiteiten. De ondersteuning die we bieden worden niet gefinancierd door verzekering- en/of overheidsgelden, dat maakt dat we geheel afhankelijk zijn van giften, schenkingen, sponsoren en donateurs. Om de structurele kosten te dekken en de continuïteit van de ondersteuning aan onze bezoekers te waarborgen zijn wij steeds op zoek naar financiële ondersteuning. U kunt ons daarbij op diverse manieren bij helpen, o.a. door een eenmalige schenking of door donateur van ons te worden. Wij zijn blij met iedere euro die wordt overgemaakt. Hieronder vind u meer informatie over de mogelijkheden en een formulier waarmee u zich kan aanmelden als donateur.


Wilt u ons ook steunen?

Dat kan op de volgende manieren:

Koop iets via doelshop.nl

Via Doelshop.nl kun je gratis doneren door te shoppen bij alle aangesloten webshops. Je hoeft hiervoor alleen maar door te klikken naar de webshop (zoals Bol.com, Coolblue en/of Booking.com) en een aankoop te doen. Dit kost je geen cent extra!

Besteed iets bij Broekhuis Holding

Sinds 1 januari 2020 kan iedereen, die bestedingen hebben gedaan bij Broekhuis Groep met een bepaalde waarde, de Maretak laten sponsoren. Koopt u een nieuwe auto van meer dan € 2000, heeft u een schadegeval van meer dan € 500 of laat u reparatie doen van meer dan € 100, dan kunt u aan de penningmeester van De Maretak Veluwe het kenteken van de auto, de naam van betrokkene en het soort besteding doorgeven. Per kwartaal wordt dan een nota van de stichting met overzicht van de bestedingen en het te sponseren bedrag naar Broekhuis opgestuurd, waarna het bedrag op de rekening van de stichting wordt gestort.

Doorlopende machtiging tot doneren

U kunt De Maretak machtingen om uw donatie automatisch af te schrijven. Door het machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen.


Notarieel schenken

Voor het inloophuis is het bijzonder prettig om op structurele basis schenkingen te ontvangen, zodat de continuïteit van de zorg voor gasten kan worden gewaarborgd. Een periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. De Belastingdienst stelt hierbij de voorwaarde dat er minimaal vijf jaar lang een vast bedrag wordt geschonken en dat deze schenking wordt vastgelegd door de notaris of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan je de gift doet. Uiteraard is het ook mogelijk eenmalig een gift te doen. Iedere bijdrage is van harte welkom. Kijk voor uitgebreide informatie op de website van de belastingdienst.

Sponsorgelden van bedrijven

Iedere ondernemer kent het belang van maatschappelijk ondernemen. Als u ons wilt sponsoren met uw bedrijf dan zullen wij onze dank hiervoor publiek kenbaar maken. Wij maken graag met u een afspraak op welke wijze wij op deze wijze meer voor elkaar kunnen betekenen.

Nalaten: erfstelling of legatering

Veel mensen houden graag de regie over hun nalatenschap en laten door een notaris vastleggen wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Je kunt Stichting De Maretak Veluwe in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of er een legaat aan nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis.


Stichting De Maretak Veluwe heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 815433104. Dit houdt in dat door de Maretak geen successierecht betaald hoeft te worden over het ontvangen deel van een nalatenschap. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Een notaris kan je nader adviseren over schenken en nalaten aan Stichting De Maretak Veluwe.