Gedicht: Kanker

Gedicht: Kanker

De fakkels gloeiden in de nacht

Als symbool van trouw en liefde

Als symbool van hoop en kracht

En de mensen er om heen

Waren stil, ontroerd, bewogen

En natuurlijk zeer bevlogen

Om samen één

Te zijn en te vechten

Tegen die moordende ziekte

Die zich zomaar kan nestelen in iedereen

Zo grimmig, zo treurig

Zo ongelofelijk alleen


En in het maanlicht, zo prachtig

Weerkaatst in het water het vuur van de hoop

In haar onverzettelijke strijd

Om te winnen van de kanker, om te winnen van de tijd

En het vuur brandde in onze ogen

In onze harten vol liefde en kracht

En de fakkels gloeiden maar

Straalden hoop uit in de nacht


Auteur: Lucy
vrijwilligster van De Maretak